Momenteel zijn wij bezig met een nieuwe website. Informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. De nieuwe website zal in januari online komen.
×

Logopedie

Leerlingen uit de jongere groepen kunnen in aanmerking komen voor logopedie op school. Bij nieuwe leerlingen in de onderbouw doen we op basis van dossierinformatie logopedisch onderzoek.

Door observatie en aanvullende testen beoordelen we of inzet van logopedie nodig is. Denk hierbij aan spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen die een belemmering (kunnen) zijn voor de communicatie en het deelnemen aan het onderwijs. Logopedie wordt zowel individueel als in groepjes gegeven.

 

In samenwerking met ouders

Omdat er maar een beperkte aantal uren beschikbaar is voor logopedie en in het belang van de behandeling, hechten wij aan een goede samenwerking met ouders. Inzet van logopedie op school vraagt van ouders om actief mee te werken aan de oefeningen die een kind meekrijgt voor thuis.

Als uw kind voor logopedie in aanmerking komt dan wordt u in een persoonlijke brief gevraagd om akkoord te gaan met de voorwaarden die wij hier aan verbinden.

 

Midden- en bovenbouw

Bij leerlingen in de midden- en bovenbouw doen wij alleen logopedisch onderzoek op verzoek van de Commissie van Begeleiding (CvB), de leerkracht of de ouders. Als logopedie nodig blijkt te zijn, dan verwijzen we in overleg naar een vrijgevestigd logopedist.

Ouders
Blijf goed geïnformeerd. Hier vindt u alles wat u moet weten over onze school en de groep van uw kind. Wij willen samen met u werk maken van het talent van uw kind.
Lees meer
Leerlingen
Check in met je eigen wachtwoord en deel je foto’s en weetjes met je klasgenoten. Ook voor  het werken aan je groepsopdrachten kun je hier terecht.
Lees meer

Meer dan een school

img_slider3.jpg
img_slider2.jpg
"Wij zijn meer dan een school. Wij bieden kinderen met complexe hulpvragen op het gebied van gedrag en leren een toekomst".