Momenteel zijn wij bezig met een nieuwe website. Informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. De nieuwe website zal in januari online komen.
×
 

Interne begeleiders (IB)

 
Binnen de school zijn intern begeleiders werkzaam. De intern begeleiders ondersteunen
de leerkrachten en leraarondersteuners in hun werk voor de klas. Samen met de leerkrachten 
volgen zij de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen en bespreken zij het groepsplan. 
De intern begeleiders onderhouden het contact met instanties waarmee de dokter A. 
Verschoorschool samenwerkt. De intern begeleider kan zowel door collega’s als ouders 
gevraagd worden voor advisering ten aanzien van bijvoorbeeld opvallend gedrag in de klas, 
tegenvallende leerprestaties, maar ook over de overgang naar een andere groep of school. 
Op de Verschoorschool zijn twee intern begeleiders actief:
mevr. Marja A.B. en dhr. Siebe Zondervan. 
 
Hieronder een overzicht wie verantwoordelijk is voor welke groepen:

Marja:

Kukeluusjes, Rupsen, Vlinders, Egels, Eekhoorns, Dassen, Valken en Vossen.

Siebe:

Patrijzen, Reeën, Buizerds, Uilen, Marters, Fazanten, Bevers en Bonte Spechten.

 

 

Marja.JPG
Siebe.JPG
Ouders
Blijf goed geïnformeerd. Hier vindt u alles wat u moet weten over onze school en de groep van uw kind. Wij willen samen met u werk maken van het talent van uw kind.
Lees meer
Leerlingen
Check in met je eigen wachtwoord en deel je foto’s en weetjes met je klasgenoten. Ook voor  het werken aan je groepsopdrachten kun je hier terecht.
Lees meer

Meer dan een school

img_slider2.jpg
img_slider3.jpg
"Wij zijn meer dan een school. Wij bieden kinderen met complexe hulpvragen op het gebied van gedrag en leren een toekomst".