Momenteel zijn wij bezig met een nieuwe website. Informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. De nieuwe website zal in januari online komen.
×

Verschoorschool VSO


Met de komst van Passend Onderwijs is onze ambitie, 
om leerlingen met een specifieke hulpvraag een
passende schoolplek te bieden, groter dan ooit. 
Voor veel van deze leerlingen is de overgang van PO naar VO 
een (te) grote stap. 
De Verschoorschool en het Morgen college willen dat ook 
deze leerlingen een succesvolle stap naar het voortgezet 
onderwijs kunnen maken.

 

Om dat mogelijk te maken, heeft de Verschoorschool 
haar VSO kader afdeling ondergebracht bij het 
Morgen college De Sypel 2 in Harderwijk.
Met een speciaal programma worden onze leerlingen 
in twee jaar begeleid om over te kunnen stappen naar 
het reguliere onderwijs om daar een diploma te behalen.

 

De Verschoorschool heeft ook een speciaal programma 
voor leerlingen die de theoretische leerweg aankunnen. 
Om leerlingen succesvol door te laten stromen van primair
naar voortgezet onderwijs hebben de Verschoorschool en 
Morgen college Westeinde 31 te Harderwijk een speciaal
 ‘schakelarrangement’ ontwikkeld.
In deze groep begeleiden wij leerlingen die na een jaar 
de overstap maken naar reguliere groepen binnen 
Morgen college Westeinde 31 en daar een diploma 
behalen op TL niveau.
 
Flyer Theoretische leerweg 
Flyer Kader beroepsgerichte leerweg
Ouders
Blijf goed geïnformeerd. Hier vindt u alles wat u moet weten over onze school en de groep van uw kind. Wij willen samen met u werk maken van het talent van uw kind.
Lees meer
Leerlingen
Check in met je eigen wachtwoord en deel je foto’s en weetjes met je klasgenoten. Ook voor  het werken aan je groepsopdrachten kun je hier terecht.
Lees meer

Meer dan een school

img_slider3.jpg
img_slider2.jpg
"Wij zijn meer dan een school. Wij bieden kinderen met complexe hulpvragen op het gebied van gedrag en leren een toekomst".