Momenteel zijn wij bezig met een nieuwe website. Informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. De nieuwe website zal in januari online komen.
×

De activiteitencommissie

De Dr. A. Verschoorschool heeft, net als de meeste scholen, een activiteitencommissie (ouderraad). Dit team ondersteunt de school bij het organiseren van verschillende activiteiten die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden.

Op dit moment bestaat het team uit ongeveer tien ouders, waaronder de voorzitter en de penningmeester, aangevuld met leerkrachten vanuit school.

Projecten

De activiteitencommissie ondersteunt de school op verschillende manieren, bijvoorbeeld bij de organisatie van verschillende projecten:

  • De speculaasactie;
  • Het Sinterklaasfeest;
  • Het kerstfeest;
  • Sport- en speldagen;
  • Het paasfeest;
  • Het schoolverlatersfeest.

We doen deze activiteiten niet (altijd) alleen. Regelmatig wordt de hulp van ouders ingeroepen, die vooraf kenbaar hebben gemaakt graag betrokken te willen zijn.

Financieel

De penningmeester beheert de inkomsten uit de ouderbijdrage en speculaasactie. Deze gelden worden gebruikt voor activiteiten en middelen die niet in de schoolbegroting kunnen worden opgenomen, zoals speeltoestellen, bijzonder speelgoed en aanvullende lectuur. De activiteitencommissie houdt toezicht op de uitgave van deze gelden.

Vergaderen

Er wordt per schooljaar ongeveer vijf keer vergaderd. Dit gebeurt op school, op vooraf ingeplande avonden. Ieder lid kan aangeven bij welke activiteiten hij of zij graag betrokken wil zijn. Dit gebeurt altijd op vrijwillige basis en uiteraard in overleg.

Oproep

Elk jaar verlaten leerlingen de school en daardoor verlaten er ook regelmatig ouders de activiteitencommissie. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste ouders om ons team te komen versterken.

Als u op een actieve manier betrokken wilt zijn bij de school van uw kind en verantwoordelijk wilt zijn voor minstens één activiteit per jaar, dan bent u van harte welkom in ons team.

Contact

Hebt u vragen, of wilt u zich aanmelden? De activiteitencommissie is bereikbaar via activiteitencommissie@verschoorschool.nl.

Activiteiten commissie.jpg
Ouders
Blijf goed geïnformeerd. Hier vindt u alles wat u moet weten over onze school en de groep van uw kind. Wij willen samen met u werk maken van het talent van uw kind.
Lees meer
Leerlingen
Check in met je eigen wachtwoord en deel je foto’s en weetjes met je klasgenoten. Ook voor  het werken aan je groepsopdrachten kun je hier terecht.
Lees meer

Meer dan een school

img_slider2.jpg
img_slider3.jpg
"Wij zijn meer dan een school. Wij bieden kinderen met complexe hulpvragen op het gebied van gedrag en leren een toekomst".