Momenteel zijn wij bezig met een nieuwe website. Informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. De nieuwe website zal in januari online komen.
×

Contactgegevens bestuur, directie en medezeggenschapsraad

Bestuur

De dokter A. Verschoorschool heeft een eigen bestuur. Het schoolbestuur bestaat uit personen met verschillende

levensbeschouwingen. Leerlingen van alle levensbeschouwingen zijn welkom. Onze grondgedachte is “respect voor

andersdenkenden”.

Bijzondere school
Een school met een eigen bestuur wordt in Nederland een bijzondere school genoemd. De dokter A. Verschoorschool is een bijzondere school voor Speciaal Onderwijs op algemene grondslag. 


Het bestuur bestaat uit:

Dhr. A. Harms, directeur bestuurder

Toezichthoudende bestuursleden:
Dhr. A.G. Renting, voorzitter
Dhr. E. Dommerholt, penningmeester
Dhr. W. Kaemingk, secretaris
Mevr. M. van Rhenen
Mevr. E. Bakers
Bereikbaar via het secretariaat van de school

De directie bestaat uit:

Dhr. C. Temmen
Bereikbaar via het secretariaat van de school

Bouwcoördinatoren

Mevr. M. van Essen (Bovenbouw)
Mevr. M. Hamer (Van der Reijdenschool)
Dhr. R. Heuwekemeijer (Middenbouw)
Mevr. M. Lodder (VSO)
Mevr. J. van de Vossenberg (Onderbouw)
Bereikbaar via het secretariaat van de school

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Teamgeleding Verschoorschool:
Mevr. M. van Eerbeek, secretaris (duo)
Mevr. J. Prinsse, secretaris (duo)

Oudergeleding Verschoorschool:
Dhr. I. Drost
Dhr. T. Tempelman

Teamgeleding van der Reijdenschool:
Mevr. J. uit den Boogaard
Mevr. H. Marskamp

Oudergeleding van der Reijdenschool
Vacature
Mevr. H. Denekamp


De MR is bereikbaar via mr@verschoorschool.nl

 

De vertrouwenscontactpersonen zijn:

Mevr. P. Meijsen
Mevr. J. Lok
Bereikbaar via het secretariaat van de school

 

Ouders
Blijf goed geïnformeerd. Hier vindt u alles wat u moet weten over onze school en de groep van uw kind. Wij willen samen met u werk maken van het talent van uw kind.
Lees meer
Leerlingen
Check in met je eigen wachtwoord en deel je foto’s en weetjes met je klasgenoten. Ook voor  het werken aan je groepsopdrachten kun je hier terecht.
Lees meer

Meer dan een school

img_slider3.jpg
img_slider2.jpg
"Wij zijn meer dan een school. Wij bieden kinderen met complexe hulpvragen op het gebied van gedrag en leren een toekomst".