Header afbeelding vervolg tekstpagina's

 

 

De Beestenboel

Samen met de stichting Grip op je leven uit Harderwijk heeft de Verschoorschool een educatieve stal de Beestenboel gebouwd op het terrein aan het Groenelaantje. Deze stal is de bekroning op een jarenlange samenwerking tussen de Verschoorschool en Grip. De stichting Grip ondersteunt kinderen die zorg nodig hebben om te kunnen leren.

Een schooldag met een intensief lesprogramma kan voor kinderen erg belastend zijn. Ontspanning in de vorm van buiten spelen of sporten is voor deze kinderen vaak ontoereikend om echt tot rust te komen. Rondom de educatieve stal De Beestenboel en de weide organiseren we activiteiten in de natuur en met dieren. Naast het bereiken van onderwijskundige doelen, kunnen kinderen hier tot rust komen in een voor hen veilige omgeving. Tegelijkertijd nodigen de dieren hen uit tot communicatie.

 

Bij het opstellen van het programma zijn de mogelijkheden van de kinderen het uitgangspunt, niet de beperkingen. Alle zorg is gericht op de ervaring van het kind. Voor elke deelnemer wordt door Grip een individueel begeleidingsplan opgesteld. Dit gebeurt in samenspraak met school. Aanmelden voor de Beestenboel gaat via school. Contactpersoon van de Beestenboel is Jessica van de Vossenberg, teamleider onderbouw.

 

 

Speciaal, omdat jij talent hebt.
Speciaal, omdat jij talent hebt.