Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Gym

Alle groepen hebben bewegingsonderwijs, gegeven door een vakleerkracht. De eigen leerkracht en leraarondersteuner ondersteunen deze les. De groepen aan het Groenelaantje krijgen gymles in de gymzaal van de school. De overige groepen krijgen in een sporthal in Elspeet of Nunspeet les. We brengen de groepen met een bus naar de sportzalen.

 

Extra gym

Daarnaast bieden we de leerlingen aan het Groenelaantje ook de mogelijkheid voor het volgen van ‘extra gym’. Extra gym is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met bepaalde onderdelen van bewegingsonderwijs, zoals balvaardigheid, algemene motoriek of het omgaan met winst en verlies. Inzet van extra gym gebeurt in overleg met leerkracht en ouders.

 

Speldag en sportdag

Eenmaal per schooljaar organiseren we voor de jongere groepen een speldag en voor de oudere groepen een sportdag.

Gym
Speciaal, omdat jij talent hebt.
Speciaal, omdat jij talent hebt.