Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Intraverte

Binnen de Verschoorschool zijn enkele therapeuten van Intraverte actief. Zij bieden begeleiding aan kinderen waarbij doel en middel de motoriek is. Zij creëren situaties waarin kinderen kunnen oefenen om vervolgens het geoefende toe te passen in het dagelijks leven. De werkwijze die hiervoor is ontwikkeld heeft Intraverte Pentabalans genoemd.

 

Pentabalans

Pentabalans benadert de ontwikkeling van het kind vanuit zijn geheel. De twee pijlers waar Pentabalans op rust zijn:

 

  • De unieke combinatie van kwaliteiten en mogelijkheden die elk kind heeft
  • De vijf verschillende gebieden waarop een kind zich gelijktijdig ontwikkelt: mentaal, motorisch, zintuiglijk, emotioneel en creërend.

Een gezonde balans toont een evenwichtige afwisseling van deze vijf processen.

 

 

Eigen Kwaliteiten en mogelijkheden

De therapeuten van Intraverte (https://www.intraverte.nl/) helpen kinderen om zich bewust te worden van hun kwaliteiten en mogelijkheden en leren hen vaardigheden om de vijf bovengenoemde processen te sturen. Zo leren kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te dragen voor hun gedrag.

U kunt uw kind aanmelden via de website van Intraverte.

 

Speciaal, omdat jij talent hebt.
Speciaal, omdat jij talent hebt.