Header afbeelding vervolg tekstpagina's

‘Loofles’ Buitenschoolse Opvang ‘Plus’

 

Dit schooljaar bestaat de mogelijkheid om aansluitend op de schooltijden en op onze eigen locatie, gebruik te maken van BSO + (buitenschoolse opvang met extra voorzieningen)

Voor kinderen met een autisme spectrum stoornis of ADHD kan gewone buitenschoolse opvang een te zware belasting zijn. ‘Loofles’ organiseert daarom buitenschoolse opvang in groepen van maximaal 8 kinderen, één groepsleider begeleidt 4 kinderen. We helpen de kinderen de dag overzichtelijk en voorspelbaar te maken door een vaste dagelijkse routine. In deze voorspelbare omgeving zal het kind de veiligheid ervaren die nodig is om te kunnen spelen en ontwikkelen.

Het doel van BSO+ is om de kinderen te helpen hun vrije tijd op een leuke manier in te vullen, maar ook om ondersteuning te bieden om de sociaal emotionele vaardigheden te vergroten.

 

Speciaal, omdat jij talent hebt.
Speciaal, omdat jij talent hebt.