Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Onze school

Vanuit onze missie doen wij er alles aan om een omgeving te scheppen waarbinnen onze leerlingen zich veilig weten en die hen in staat stelt zich te ontwikkelen op een wijze die aansluit bij hun individuele mogelijkheden en talenten. Onze ondersteuning is op maat en sluit aan op de ondersteuningsvraag van de individuele leerling. Samenwerking met ouders versterkt de resultaten van ons handelen en is voor ons vanzelfsprekend.

Bestuur en team van de Verschoorschool realiseren zich dat het waarmaken van hun ambities alleen mogelijk is, als de kwaliteit van het onderwijs van hoog niveau is en zich blijft ontwikkelen in samenhang met de veranderingen van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en ontwikkelingen in de samenleving. Wij spannen ons daarom tot het uiterste in om de expertise en vaardigheden van onze medewerkers te borgen voor de toekomst en voortdurend te werken aan versterking ervan.

Ons motto hierbij blijft onveranderd: “wij gaan door waar anderen opgeven”.

Speciaal, omdat jij talent hebt.
Speciaal, omdat jij talent hebt.