Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Directie

Deze wordt gevormd door de directeur bestuurder en de algemeen directeur

Teamleider

Iedere bouw heeft een eigen teamleider 

Onderwijzend personeel

Het onderwijs wordt verzorgd door leerkrachten met ondersteuning van leraaronderondersteuners. 

Onderwijsondersteunend personeel

Binnen de Verschoorschool zijn diverse mensen werkzaam die het onderwijsproces direct of indirect ondersteunen; klassenassistent, leraarondersteuner, intern begeleider, orthopedagoog/psycholoog, logopedie, schoolmaatschappelijk werk, administratie en concierges.

Naast de ondersteuning vanuit school werken we nauw samen met externe partners zoals: de jeugdarts, kinderfysiotherapie, het CJG en diverse ambulante ondersteuners. Daardoor is extra hulp en ondersteuning altijd dichtbij en snel inzetbaar. 

Speciaal, omdat jij talent hebt.
Speciaal, omdat jij talent hebt.