Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Missie en visie

“Wij zijn méér dan een school”. In één regel betekent het de volgende ambitie: Wij werken aan de toekomst van kinderen met complexe vragen op het gebied van gedrag en leren. Binnen een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig weten, kunnen kinderen zich ontwikkelen op de manier die aansluit bij hún individuele mogelijkheden. Hierbij houden wij rekening met beperkingen, maar meer nog zetten we in op het gebruiken en ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen.

 

Speciaal, omdat jij talent hebt.
Speciaal, omdat jij talent hebt.