Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Speciaal Onderwijs

De Verschoorschool is een school voor ‘Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs’. Wij bieden onderwijs aan leerlingen bij wie het ontwikkelingsproces is verstoord of verstoord dreigt te raken. De oorzaak, maar ook de aard daarvan, is voor ieder kind weer anders. Vaak is er sprake van zeer complexe problematiek en is het één weer het gevolg van het ander.

Bij veel leerlingen die bij de Verschoorschool worden aangemeld zien wij een grote mate van kwetsbaarheid in samenhang met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblematiek.

Met ons onderwijs willen wij bereiken dat leerlingen later een volwaardige rol spelen in de maatschappij, waarbij zij zo zelfstandig mogelijk functioneren. De Verschoorschool richt zich daarom in de eerste plaats op hun talenten en hun mogelijkheden.

Dit doen wij vanuit een veilige en inspirerende onderwijsomgeving. Leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd om zich niet alleen cognitief te ontwikkelen, de ontwikkeling op het gebied van sociale en praktische vaardigheden zijn daarbij even belangrijk.

De teamleden van de Verschoorschool verzorgen passend onderwijs en ondersteuning aan leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit doen zij binnen één van de eigen locaties, maar ook binnen en in samenwerking met ‘reguliere scholen’ in de regio.

Speciaal, omdat jij talent hebt.
Speciaal, omdat jij talent hebt.