Header afbeelding vervolg tekstpagina's

VSO

 Met de komst van Passend Onderwijs is onze ambitie, om leerlingen met een specifieke hulpvraag een passende schoolplek te bieden, groter dan ooit. Voor veel van deze leerlingen is de overgang van PO naar VO een (te) grote stap. De Verschoorschool en het ‘Morgen College’ willen dat deze grote stap voor onze leerlingen ook een succesvolle en perspectiefvolle stap zal zijn.

Om dat mogelijk te maken, heeft de Verschoorschool haar VSO gehuisvest in een ‘eigen’ afdeling in het gebouw van het ‘Morgen College’. Met een speciaal programma begeleiden wij onze leerlingen in twee jaar naar het regulier onderwijs om daar een diploma te behalen.

Binnen haar eigen afdeling bieden eigen docenten en mentoren van de Verschoorschool onderwijs op het niveau van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Bij een aantal AVO en/of praktijkvakken sluiten de leerlingen, samen met hun mentor, aan bij groepen van het Morgen College en krijgen dan les van een vakdocent van het Morgen College.

Daarnaast zijn wij betrokken bij de uitvoering van vier transferklassen van het Morgen College. Waarbij dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als binnen de VSO klassen. Het betreft een tweejarig traject Basis/Kader op locatie Oriënt in Zeewolde en een tweejarig traject TL/TL-top op locatie Westeinde in Harderwijk. Binnen deze transferklassen bieden docenten en mentoren van de Verschoorschool onderwijs aan op Basis/Kader of TL niveau.

Speciaal, omdat jij talent hebt.
Speciaal, omdat jij talent hebt.