Verschoorschool is een gezonde school. Er wordt veel aandacht besteed aan fysiek actief zijn en aan gezonde voeding.

Sport & bewegen

Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Alle leerlingen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van vakdocenten. Een belangrijk doel bij sport en bewegen is dat leerlingen plezier hebben en zich veilig voelen. Wij streven naar het beleven van succeservaringen. Hierdoor groeien zelfvertrouwen, emotionele welzijn en de sociale vaardigheden. Ook draagt een succeservaring bij aan de motivatie voor ‘een leven lang bewegen’. We laten leerlingen kennismaken met zoveel mogelijk verschillende sporten. Ook sporten die nog niet zo lang bestaan.

Gezonde voeding

‘s Ochtends rond de ochtendpauze, tussen 10.00 en 10.30 uur eten en drinken de leerlingen iets. De voorkeur heeft een gezond tussendoortje, zoals fruit of een gezonde koek. Op school stimuleren we kinderen om water te drinken. Omdat wij een Gezonde School zijn hechten wij veel waarde aan gezonde voeding.

Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. ’s Middags wordt er in de eigen klas gegeten. Kinderen nemen hiervoor zelf een lunchpakket en drinken mee. Jaarlijks doen we mee aan het project ‘Schoolmelk’ waarbij kinderen gratis een beker melk krijgen vanuit school. Ouders worden hiervan op het moment dat het gaat starten op de hoogte gebracht.

Ook doen we mee met de landelijke actie ‘EU Schoolfruit‘. Op een aantal dagen per week wordt dan een extra stukje fruit of groente aan de kinderen gegeven.