De Kuifmezen

Welkom bij de Kuifmezen. De Kuifmezen is een Koestergroep. Een Koestergroep is een kleinschalige groep waar onderwijs en zorg samen komt. De nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden op zowel pedagogisch als didactisch vlak. In een Koestergroep wordt er samen gewerkt met jeugdzorgmedewerkers vanuit Pactum.

Onze groep

De kinderen in de Kuifmezen zitten in leerjaar 3 en 4. Naast kinderen is er nog een klasgenoot aanwezig. Zijn naam is Olly. Olly is de hond van juf Marjolein en gaat graag mee naar school. Hij houdt ervan om voorgelezen te worden of een stukje te wandelen met de kinderen.

Onze ervaring is dat een hond in de klas een positieve bijdrage kan leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het helpt hen om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, relaties aan te gaan en een betere werkhouding te stimuleren.

 

Zo werken de Kuifmezen

De Kuifmezen beginnen elke schooldag met tijd voor ontspanning. Op die manier hebben de kinderen de tijd om even te ‘landen’. Ze kunnen ervoor kiezen om aan de groepstafel of op hun eigen plek te gaan zitten. Tijdens de werkmomenten maken wij schoolbreed gebruik van het EDI-instructiemodel. Bij dit model controleert de leerkracht voortdurend of de kinderen de lesstof begrijpen en blijven de kinderen actief betrokken tijdens de les.

De werk- en ontspanningsmomenten worden met elkaar afgewisseld. We sluiten elke schooldag af aan de groepstafel. Daar wordt besproken hoe de dag is verlopen en wat de kinderen vandaag hebben geleerd.

 

Groetjes:

Lissa (maandag, dinsdag)
Kim (woensdag, donderdag, vrijdag)
Marjolein (ma t/m vrij)

Meer weten? Stuur dan een bericht naar kuifmezen@volare-onderwijs.nl

Welkom op de groepspagina van de Dassen van de Verschoorschool aan het Groenelaantje. De Dassen is een combinatiegroep van groep 5 en 6.