De Bevers

Wij zijn de Bevers! We krijgen les op het Junior College in Nunspeet en zitten alweer in groep 8! Onze juffen zijn er allebei 5 dagen. Dat geef rust en duidelijkheid.

Onze groep

Wij zijn een gezellige en vrolijke groep. We kunnen goed zelfstandig werken, maar vinden het ook leuk om elkaar te helpen. Zo kunnen we samen nieuwe dingen leren. In de pauzes kletsen wij graag met elkaar of spelen we voetbal.

Elke dag beginnen we met lezen en mogen we vertellen hoe we erbij zitten. Hierna gaan we rekenen. Onze lessen hebben één doel en we proberen elke dag dat doel te bereiken. Lukt dat niet, dan werken we later verder aan dit doel.

 

Bij de Bevers

Hoort iedereen erbij.

Luisteren we naar de juffen.

Praten we positief en aardig over/met elkaar.

Steken we onze vinger op.

Praten we op een normale toon.

Blijven we op onze stoel zitten.

Kijken we voor ons.

Zitten we in een luisterhouding.

Letten we op onszelf.

Lopen we stil en rustig in de gang.

Doen we voorzichtig tijdens gym.

Groetjes, Juf Marit en juf Erna

Welkom op de groepspagina van de Bevers. Wij zijn een groep 8 van de Verschoorschool en krijgen les op de locatie van het Juniorcollege in Nunspeet.