Vrijwillige ouderbijdrage

De regeling ‘vrijwillige ouderbijdrage’ bestaat, omdat de bijdrage van de overheid aan ons onderwijs niet voldoende is voor een aantal activiteiten, die wij wel belangrijk vinden. U kunt hierbij denken aan het organiseren van feesten, sportdagen, familieavonden, etc. Wij vragen ouders hier op vrijwillige basis aan bij te dragen. De vrijwillige bijdrage is 20 euro voor schooljaar 2023-2024.

Daarnaast vragen wij ouders bij te dragen aan de kosten voor schoolreis en schoolkamp. Wij vinden het belangrijk om volledige duidelijkheid te scheppen over hoogte en aard van de kosten die aan ouders worden doorberekend en over de vrijwillige bijdrage die gevraagd wordt en ook de wetgever vraagt dit van ons.

Wij informeren ouders hierover in een aparte brief, bij deze brief voegen wij een overeenkomst waarin helder staat welke afspraken hierover tussen ouders en school gemaakt worden. Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van de leerling.