Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Ouders

De school vindt het heel belangrijk dat er een goede samenwerking tussen ouders en school is. Het is onze ervaring dat dit een belangrijke bijdrage levert aan een succesvolle schoolloopbaan van kinderen. Door onze regionale functie zijn ouders veelal niet in de gelegenheid hun kind zelf naar school te brengen en halen. Korte contactmomenten tussen ouders en leerkracht op het schoolplein of in de klas zijn daardoor beperkt. Er zijn echter voldoende overlegmomenten te realiseren:

  • contact met school via telefoon of e-mail
  • informele ouderavond
  • kijkavonden
  • huisbezoek
  • website
  • nieuwsbrief
  • Parro-app

Ouders zijn verder betrokken bij de MR (medezeggenschapsraad) en OR (ouderraad).

Speciaal, omdat jij talent hebt.
Speciaal, omdat jij talent hebt.