Schooltijden

Het aantal uren onderwijs is wettelijk geregeld. Kinderen vanaf 5 jaar vallen onder de leerplicht. In de regel gaan kinderen vanaf 4 jaar naar school. Het totaal aantal uren onderwijs voor leerlingen is minimaal 7520 uur in een periode van 8 jaar. Op de Verschoorschool is gekozen voor het zogenaamde continurooster, waarbij ieder schooljaar evenveel lesuren (940) worden gegeven.

Groenelaantje

maandag : 08.30 – 14.00 uur
dinsdag : 08.30 – 14.00 uur
woensdag : 08.30 – 14.00 uur
donderdag : 08.30 – 14.00 uur
vrijdag : 08.30 – 14.00 uur

Junior College

maandag : 08.30 – 14.10 uur
dinsdag : 08.30 – 14.10 uur
woensdag : 08.30 – 14.10 uur
donderdag : 08.30 – 14.10 uur
vrijdag : 08.30 – 14.10 uur

 

Eten en drinken

’s Ochtends rond de ochtendpauze, tussen 10.00 en 10.30 uur eten en drinken de leerlingen iets. De voorkeur heeft een gezond tussendoortje, zoals fruit of een gezonde koek. Omdat wij een Gezonde School zijn hechten wij hier veel waarde aan. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. ’s Middags wordt er in de eigen klas gegeten. Kinderen nemen hiervoor zelf een lunchpakket en drinken mee.

In de maanden tussen november 2023 en maart 2024 kunnen kinderen die dat willen gratis een beker melk krijgen vanuit school. Ouders worden hiervan op het moment dat het gaat starten op de hoogte gebracht.

Daarnaast doen we mee met de landelijke actie voor School Groenten en Fruit. In de periode november 2023 tot en met april 2024. Op een aantal dagen per week wordt een extra stukje fruit of groente aan de kinderen gegeven.