Taxivervoer

Voor leerlingen die zijn toegelaten op de Verschoorschool zijn er regelingen voor vervoer van- en naar school. De mogelijkheden en voorwaarden hiervoor zijn per gemeente verschillend. 

Dit betekent dat het leerlingenvervoer niet automatisch gerealiseerd kan worden voor alle kinderen die toegelaten zijn tot de Verschoorschool. Wanneer aan voorwaarden wordt voldaan, zoals deze staan vermeld in de verordening ‘Bekostiging leerlingvervoer’ van de desbetreffende gemeente, dan bekijkt de gemeente de mogelijkheden van vervoer. Dit is niet vanzelfsprekend een taxi,  maar kan ook een vergoeding van eigen vervoer of openbaar vervoer zijn.

De gemeente waar een leerling woont, is verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer indien aan de voorwaarden wordt voldaan. Op een enkele uitzondering na brengen alle gemeenten in onze regio het leerlingenvervoer onder bij één of een beperkt aantal taxibedrijven.

Bij de start van ieder schooljaar maakt de Verschoorschool een aantal praktische afspraken met de taxibedrijven om het vervoer zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen. Ouders die in aanmerking willen komen voor leerlingenvervoer, dienen zich te melden bij het loket ‘leerlingenvervoer’ in het gemeentehuis van de eigen woonplaats. De gemeente ontvangt indien nodig vanuit onze school een bevestiging van inschrijving en advies voor speciaal leerlingenvervoer.

Regels t.a.v. taxivervoer

Ten aanzien van het taxivervoer gelden er een aantal regels:

  • Tijdens het rijden blijven de kinderen op hun plaats zitten met de gordel om.
  • Het is niet toegestaan de chauffeur te hinderen.
  • Er mag in de bus of auto niet gegeten of gedronken worden. In overleg met de chauffeur kan hiervan afgeweken worden.
  • Bij eventuele problemen tijdens het vervoer dienen de ouders rechtstreeks contact op te nemen met het vervoersbedrijf. In eerste instantie is dit met de chauffeur, omdat dit de meest betrokkene is, daarna met de leidinggevende van de chauffeur.
  • Bij ziekte van het kind bellen ouders zelf met het taxibedrijf of de chauffeur