Interne vertrouwenspersoon

Binnen ieder school van Volare is een intern vertrouwenspersoon waar ouders in vertrouwen met hun melding van ongewenste omgangsvormen of klacht terecht kunnen. Voor de Verschoorschool is dit Berry Visscher.

U kunt bellen met Berry als u wilt praten over agressie en geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesten.

Berry luistert naar uw verhaal en bespreekt welke stappen ondernomen kunnen worden. Via 06-54 69 01 60 of bvisscher@volare-onderwijs.nl kunt u contact met haar opnemen.

Externe vertrouwenspersoon

Volare kent ook een externe vertrouwenspersoon. Wanneer u gebruik wilt maken van deze dienstverlening, dan kunt u bellen met Anja van Altena via 06-46 40 21 18.