Ondersteuningsgroep

De ondersteuningsgroep ‘Zeeleeuwen’ is een samenwerking van het basisonderwijs, de Springplank (SBO) en de Verschoorschool (SO).

De ondersteuningsgroep Jonge Kind in Zeewolde heeft als doel om jonge kinderen dicht bij huis onderwijs te bieden. Een plek waar de tijd genomen wordt om een leerling goed in beeld te krijgen, zodat onderwijsbehoeften helder zijn.

De voorziening is een kleutergroep en richt zich op kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Er wordt doelgericht gekeken naar leerlingen en na een half jaar tot een jaar is duidelijk wat er nodig is voor deze leerling om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Hierbij is de samenwerking met partners belangrijk, om een volledig beeld te krijgen en in te zetten op wat nodig is.

In de groep zitten minimaal 7 en maximaal 12 kleuters. Bij kleuters is meestal nog geen diagnose gesteld. Het onderwijsconcept legt daarom de nadruk op observatie- en handelingsgerichte diagnostiek. Wat zijn de ondersteuningsvragen van de kinderen en op welke wijze kan de ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden?

 

 

Passende plek

Voor kinderen die passen binnen het SBaO of het cluster 4 onderwijs moet een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden. Indien die wordt afgegeven zal dit voor maximaal twee jaar zijn. Als duidelijk is dat de best passende plek voor de leerling in de ondersteuningsgroep Jonge Kind is, kan de leerling worden ingeschreven bij de Springplank of bij de nevenvestiging van de Verschoorschool.

Ook worden er leerlingen geplaatst zonder toelaatbaarheidsverklaring. Dit zijn de leerlingen die de zogenaamde ‘observatieplek’ krijgen via een arrangement. Voor de financiering van dit arrangement zijn de besturen in Zeewolde gezamenlijk verantwoordelijk.

Door handelingsgericht te werken binnen het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt er gericht gewerkt aan de onderwijsbehoefte van de leerling en zal duidelijk worden wat het kind nodig heeft en waar het uit eindelijk op de meest passende plek zit. Hierbij is uitgangspunt ‘licht waar het kan en zwaar waar nodig’.

 

Bezoekadres

Korsteel 5
3892 BP Zeewolde

Postadres

Postbus 425
8072 DD Nunspeet

Telefoon / email

Informatie

Hieronder vindt u links naar praktische informatie over onze school. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Kijk dan in onze schoolgids of neem contact met ons op.

Bekijk ook:

Groenelaantje

Groenelaantje 40
8072 DD Nunspeet

locatie dolfijnen

Wethouder Jansenlaan 51
3844 DG Harderwijk

Junior College

Albert Neuhuyslaan 53
8072 HJ  Nunspeet

VSO

De Sypel 2
3842 AE Harderwijk